Anasayfa

Ahbap; dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan bir iş birliği hareketidir.

"Ahbap Derneği", ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni iş birliği modelleri ve projelerle geleceğin sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağlarını oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Ahbap gönüllüleri, birçok şehirde ve üniversitede aktif olarak "Ahbap Platformu" çatısı altında çalışmalarını sürdürür.

Ahbap, faaliyetlerini 8 ayrı Ahbap Kurulları ile gerçekleştirerek kolektif hareketi destekler ve Ahbaplar arası koordinasyonunun en verimli şekilde sağlanmasını hedefler. Ahbap Kurulları tüm Ahbap Şehirlerinde bulunan Çalışma Grupları ile koordine bir şekilde çalışırlar. Her kurulun tüm Ahbap Şehirlerinde Çalışma Grupları bulunur.


Tüm Ahbap Kurullarının çalışmalarının Ahbap Değerlerine uygun olarak devam edebilmesi; topluma,doğaya, hayvanlara sağlanan faydaların sürdürülebilir kılınması, toplumdaki dayanışma bilincinin çoğalarak yayılabilmesi için Kurullar Genel Koordinatörlüğü (KGK) çalışmalarıyla tüm Ahbap kurullarını desteklemektedir.

Ahbap 75 şehir, 41 üniversite temsilciliği ve 23 üniversite kulübünde aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Günden güne artan Ahbap Şehirlerinin Ahbap Değerlerine adapte olabilmesi, Ahbapı ve Ahbaplığı benimseyerek hedeflediğimiz sürdürülebilir iyilik ve dayanışma hareketinin bir parçası haline gelebilmesi için Şehirler Genel Koordinatörlüğü (ŞGK) Ahbap Şehirlerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Ahbap Üniversiteler Genel Koordinatörlüğü (ÜGK) Ahbap Platformunun üniversitelerdeki faaliyetlerini organize eder, üniversite içerisinde Ahbapı anlatır ve üniversiteli Ahbapların kişisel gelişimini sağlamasını amaçlayarak Ahbap Değerleri çerçevesinde faaliyetler gösterir.

Ahbap Denetim Kurulu; Ahbapın ve Ahbapların, Ahbap Ortak Zemini çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Dernek ve Platform ile ilgili konularda gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle Ahbapa veya Ahbaplara zarar getirebilecek durumların önüne geçmek ve Denetim Yönetmeliği kapsamında gerekenleri yapmak için kurulmuştur.

Gözlem Genel Koordinatörlüğü (GGK); şehir, kurul ve üniversite gruplarındaki işleyişi engellemeksizin; takip eden, çıkmış ya da çıkması muhtemel problemlerin kaynağını tespit edip, bu sorunların ortadan kalkması için dikkatli bir şekilde raporlar hazırlayarak şehirlerin ve üniversitelerin işleyişinin daha iyi bir hale gelmesini hedefler. Ahbap’ın gelişimine katkı sağlayan Ahbap gönüllülerini tespit ederek Ahbap birimlerine insan kaynağı desteğinde bulunur.


Ayrıca bkz; Ahbap Kısaltmalar ve Tanımlar RehberiAhbap Çıkartmalar-1-19.png